Bir (sağ) elinin verdiğini öbür (sol) elin görmesin Atasözü Anlamı

Bir (sağ) elinin verdiğini öbür (sol) elin görmesin atasözünün anlamı nedir?

İnsanları basitleştiren düşüncelerden biride şudur: "Desinler". Çoğu insan benim için iyi şeyler söylesinler diye birşeyler yapar. Bu çok yanlış ve sonuç itibariyle olumsuz bir düşüncedir. Bir yoksula, bir hayır işine yaptığımız yardımı, en yakınlarımız dahi bilmemelidir. Çünkü bu çeşit yardımlar dini yada sosyal bir ödevdir. Amaç insanın kendisini göstermesi değil, bir yaraya merhem olmaktır. Herkes görsün, işitsiz, kendisini övsün diye yapılan yardım, din yada insanlık duygusu ile yapılmış iyilik olmaktan çıkar.

İlgili Diğer Atasözleri ve Anlamları