Baca eğri de olsa duman doğru çıkar Atasözü Anlamı

Baca eğri de olsa duman doğru çıkar atasözünün anlamı nedir?

Yaratılış gereği olan insanın olumsuz koşullarda hemen bozulmayacağı, kötülüklere ve kötülük odaklarına karşı var gücüyle direneceği ortadadır. Önemli olan, insanın doğuştan getirdi özellik ve meziyetlerdir. Buna fıtrat güzelliği denir. Yaradılıştan iyi ve doğru olan kişi yada nesne, nedenli elverişsiz ortam içinde bulunursa bulunsun, niteliğini yitirmez.

İlgili Diğer Atasözleri ve Anlamları