Bir göz ağlarken öbür göz gülmez Atasözü Anlamı

Bir göz ağlarken öbür göz gülmez atasözünün anlamı nedir?

Birbirine çok yakın insanlardan biri sevinçli iken, diğerinin mutlu olması mümkün değildir. Aile bireylerinden birinin hastalık ve benzeri durumlardan ileri gelen üzüntüsü ailenin tümünü etkiler. Toplumun bir kesimi büyük sıkıntılar çekerken diğer kesimlerinin ferah içinde olması yadırganacak ve sosyal çalkantılara sebep olacak bir durumdur.

İlgili Diğer Atasözleri ve Anlamları