Bir çöplükte iki horoz ötmez Atasözü Anlamı

Bir çöplükte iki horoz ötmez atasözünün anlamı nedir?

Toplumdaki insanları birbirine düşüren nedenlerden biride iki başlılıktır. Oysa bir toplumda iki baş olmaz, hiçbir topluluk iki başa birden tabi olamaz. Birden çok baş olursa aralarında anlaşmazlık çıkar.

İlgili Diğer Atasözleri ve Anlamları