Yaşın yanında kuruda yanar Atasözü Anlamı

Yaşın yanında kuruda yanar atasözünün anlamı nedir?

Sosyal yada etnik bir grubu cezai bir sisteme maruz ettiğimizde yanında suçsuzlarda bu cezadan etkilenirler. Suçsuz olmalarıyla beraber cezaya tabii olmaları, adaletsiz gibi görünen bir sistem gibi gözükse bile, bulundukları grubu düzeltmemeleri veya düzeltmek için çaba göstermemeleri, bu gruba dahil olmalarına neden olur. Örneğin askerlik yapan bir bölüğün bir cezayı topluca ödemesi gibi bir konu söz konusudur. Buradaki maksat aslında herkese ceza vermek değil, sosyal yardımlaşmayı arttırmak, birlik ve bütünlüğü sağlamaktır.

İlgili Diğer Atasözleri ve Anlamları