Yanlızlık Allah'a mahsustur (yaraşır) Atasözü Anlamı

Yanlızlık Allah'a mahsustur (yaraşır) atasözünün anlamı nedir?

Yer yüzündeki birçok canlı gibi, insanda tek başına hayatını sürdüremez. Yaşamak için diğer insanlarla iş bölümü içinde olmak zorunluluğu vardır. Toplumsal bir varlık olan insan, düşüncede ve katı hayat şartlarını göğüslemede tek başına kalırsa çok yıpranır. Ancak hiçbir şeye gereksinim duymayan Allah'tır ki, teklik sıfatı ancak ona yaraşır.

İlgili Diğer Atasözleri ve Anlamları