Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra yazmayı Atasözü Anlamı

Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra yazmayı atasözünün anlamı nedir?

Erdemli insanlar gelenek ve görenekleri ile yaşarlar. Doğru olan ve kişilere zarar vermeyen gelenek, görenek nesiller boyunca çocuklara aktarılır. Bu yaşantı daha önce dedelerden, atalardan tecrübe edildiği için çok az hata şansına sahiptir. Çocuklara erkenden verilecek bu doğru bilgiler onların erken yaşta ergin olmasına, erdem kazanmasına yardımcı olur. Eğitim verilmeyen genç bir erkek görgüsüz, kız çocuğu ise işe yaramaz olarak nitelendirilir.

İlgili Diğer Atasözleri ve Anlamları