Züğürtlük zadeliği bozar Atasözü Anlamı

Züğürtlük zadeliği bozar atasözünün anlamı nedir?

Hayatı belli bir çizginin üzerinde götüren ve çevresinden sürekli saygı gören soylu kimse yoksullaşınca, asilliğini unutur. Yoksulluk, nice değerleri yere çarpar, ufalar. Zengin, varlıklı ve soylu kimseler yoksullaşıp parasız pulsuz kalınca zamanla soyluluklarını da yitirirler.

İlgili Diğer Atasözleri ve Anlamları