Yıl uğursuzun Atasözü Anlamı

Yıl uğursuzun atasözünün anlamı nedir?

Dünyanın sanki durusu gitmiş, bulanığı kalmıştır: Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, arsız, yüzsüz, niteliksiz ve hodgam kişiler el üstünde tutulmaktadır. Bunun sonucu olarak, bu düşük ve bayağı kimseler işlerini, dürüst ve namuslu kimselerden daha iyi yürütmektedirler.

İlgili Diğer Atasözleri ve Anlamları