Ürüyen (havlayan) köpek ısırmaz (kapmaz) Atasözü Anlamı

Ürüyen (havlayan) köpek ısırmaz (kapmaz) atasözünün anlamı nedir?

Bağırıp çağırmakla başkalarını korkutmak isteyen kimseden saldırı beklenmemelidir. Teşebbüse geçebilme ve saldırma gücünü kendinde bulsa gürültü, patırtı kopartmaz.

İlgili Diğer Atasözleri ve Anlamları