Ucuz alan pahalı alır (pahalı alan aldanmaz) Atasözü Anlamı

Ucuz alan pahalı alır (pahalı alan aldanmaz) atasözünün anlamı nedir?

Birşeyin ucuzu satılıyorsa, onda mutlaka bir bit yeniği vardır. Ucuz mal, kötü maldır. Çok geçmeden kullanılamaz duruma gelir; yenisini almak gerekir. Bundan dolayı daha pahalıya mal olur. Ucuz olan mal çabuk eskir, dayanıksızdır. Kısa süre içinde kullanılamaz duruma gelir ve yenisini almak gerekir. Bundan dolayı pahalıya alınmış gibi olur.

İlgili Diğer Atasözleri ve Anlamları