Sakınılan göze çöp batar Atasözü Anlamı

Sakınılan göze çöp batar atasözünün anlamı nedir?

Üzerine çok düşülen şeyler daha çok kazaya ve zarar uğrar. Olabileceği düşünülen kötü durumlara karşı tedbir almak gerekir, ancak bunu yaparken aşırıya kaçmamalı, orta bir yol izlenmelidir.

İlgili Diğer Atasözleri ve Anlamları