Kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye Atasözü Anlamı

Kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye atasözünün anlamı nedir?

Bu dünyada nimetler eşit olmak şöyle dursun, insana hayrete düşüren bir şekilde dağıtılmıştır. Bu, dünyanın imtihan ortamı olmasının sonucudur. Kimi varlıkla sınanırken, kimide yoksullukla imtihan edilir. Kimi insanlar o denli varlık içindedirler ki, iş yoğunluğu yada servetle boğuşmaktan rahat nefes alamazlar. Kimi insanlar azgın sularından dolayı nehrin öte yakasına geçemezken, kimileri çöllerde yaşar da içicek bir yudum su bulamaz.

İlgili Diğer Atasözleri ve Anlamları