Bin işçi, bir başçı Atasözü Anlamı

Bin işçi, bir başçı atasözünün anlamı nedir?

Hayatımızdaki belirli düzene göre çalışılan yerde ne kadar işçi olursa olsun, onların başında duracak, onları yönetip ve denetleyecek birinin olması şarttır. Aksi taktirde bir iş yerinde bu görevi üstlenecek bir yönetici olmazsa yapılan iş ve üretim aksar. Disiplinsizlik ve tembellik baş gösterir.

İlgili Diğer Atasözleri ve Anlamları