Baş başa bağlı, başta şeriata (yasaya) Atasözü Anlamı

Baş başa bağlı, başta şeriata (yasaya) atasözünün anlamı nedir?

Toplum düzeninde bir hiyerarşi, alttan üstten doğru bir makam sıralaması vardır. Bir toplumda hiçbir kimse başına buyruk davranamaz. Bizim başımız, başımızda bulunan yöneticiye, onun başıda dine, yasaya bağlıdır. Biz yöneticinin emri altındayız ama, yöneticide toplum için konulmuş olan kanunlar ne buyuruyorsa onu uygular; onun dışına çıkamaz.

İlgili Diğer Atasözleri ve Anlamları