Aza demişler: "-Nereye?" "-Çoğun yanına!" demiş ("-Azca nereye?" "-Çokçanın yanına!") Atasözü Anlamı

Aza demişler: "-Nereye?" "-Çoğun yanına!" demiş ("-Azca nereye?" "-Çokçanın yanına!") atasözünün anlamı nedir?

Su hacmi az olan küçük dereler çaylara, çaylar ırmaklara, ırmaklarda göllere yada denizlere akarlar. Az, her zaman çoğa uyar, yada onun emrine girer. Büyük sermaye, küçük sermayeye iş bırakmaz, azınlık, çoğunluğa boyun eğer.

İlgili Diğer Atasözleri ve Anlamları