Ana gezer, kız gezer; bu çeyizi kim düzer? Atasözü Anlamı

Ana gezer, kız gezer; bu çeyizi kim düzer? atasözünün anlamı nedir?

Ailedeki bir birey veya bir kuruluşta çalışan kişi yapması gereken görevleri ve sorumlulukları yerine getirmezse eğer o işi yapacak başka kimse çıkmaz. Boş bırakılan iş kendiliğinden gerçekleşmez. Herkes bulunduğu ortamdaki görevlerini, sorumluluklarını bilmeli ve bunları layıkıyla yerine getirmelidir.

İlgili Diğer Atasözleri ve Anlamları