Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır.

Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır. Atasözünün Anlamı, Atasözleri Sözlüğü ve Açıklamalı Anlamları

Yaşadığımız hayatta küçük görünün şeylerin büyük önemi vardır. Herhangi bir oalyı, bir işi, bir ödevi küçük saymamak, önemle ele almak gerekir. Küçük görünen işler büyük sonuçlar doğurabilir: Bir çivi eksikliğinden bir nal düşer, bir nal eksikliğinden bir at koşamaz olur; bir atın koşmaması, komutanına bir haberin yetişmemesi dolayısıyla savaşın kaybedilmesine mal olabilir. Böylece bir çivi yüzünden bir ordu yenilgiye uğrayabilir. Nitekim küçük bir vidası eksik olsa koca bir fabrika çalışamaz. Özen gösterilmeyen küçük bir yaradan ölenler çoktur.

Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır. Atasözü Anlamını Lütfen Sizde Paylaşın

Bir korkak bir orduyu bozar.

Bir koyundan iki post çıkmaz.

Bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır.

Bir selam bin hatır yapar.

Bir senden büyüğün, birde senden küçüğün sözünü dinle.

 

Rastgele Seçilmiş Atasözleri ve Anlamları

 

 
 
 

Tüm anonim içerik açıklamaları ve hakları saklıdır. © 2008-2018