Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra yazmayı.

Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra yazmayı. Atasözünün Anlamı, Atasözleri Sözlüğü ve Açıklamalı Anlamları

Erdemli insanlar gelenek ve görenekleri ile yaşarlar. Doğru olan ve kişilere zarar vermeyen gelenek, görenek nesiller boyunca çocuklara aktarılır. Bu yaşantı daha önce dedelerden, atalardan tecrübe edildiği için çok az hata şansına sahiptir. Çocuklara erkenden verilecek bu doğru bilgiler onların erken yaşta ergin olmasına, erdem kazanmasına yardımcı olur. Eğitim verilmeyen genç bir erkek görgüsüz, kız çocuğu ise işe yaramaz olarak nitelendirilir.

Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra yazmayı. Atasözü Anlamını Lütfen Sizde Paylaşın

Otuz iki dişten çıkan, otuz iki mahalleye yayılır.

Oynamasını bilmeyen gelin (kız) "yerim dar" demiş; yerini genişletmişler (bollaştırmışlar); "yerim dar" demiş.

Oğlan babadan öğrenir meclis gezmeyi, kız anadan öğrenir sofra yazmayı.

Oğlan yemiş oyuna, çoban yemiş koyuna gitmiş.

Oğlanın şaşkını, babasının zenginliğini metheder.

 

Rastgele Seçilmiş Atasözleri ve Anlamları

 

 
 
 

Tüm anonim içerik açıklamaları ve hakları saklıdır. © 2008-2018